You can edit text on your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box a settings menu will appear. Selecting 'Edit Text' from this menu will also allow you to edit the text within this text box. Remember to keep your wording friendly, approachable and easy to understand as if you were talking to your customer
CERTIFICATE
ENERGETICE
CRAIOVA
0746240178
0761618138
Audit Energetic Craiova
Audit Energetic Voiculescu M. Daniel


      CERTIFICATUL DE PERFORMANTA ENERGETICA
    Este un document prin care se declara si se certifica intr-o forma sintetica unitara, PERFORMANTA ENERGETICA a cladirii sau a unitatii de cladire, exemplificandu-se principalele caracteristici termice si energetice ale constructiei si instalatiilor aferente acesteia, rezultate din analiza termica si energetica.
    Certificatul cuprinde valori calculate in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare cu privire la consumul de energie si emisie de CO2, care permit investitorului/propietarului/administratorului cladirii/unitatii de cladire sa compare si sa evalueze performanta energetica a cladirii/unitatii de cladire.

    Prin consumul de energie se intelege consumul total anual specific de energie in KWh/mp arie utila, respectiv consumul de energie anual specific pentru incalzire, apa calda de consum, iluminat, climatizare si ventilare mecanica.
    Certificatul de Performanta Energetica indica eficienta energetica si cuprinde clasa cladiri/unitati de cladire, nota energetica, consumul total anual specific de energie, indicele emisiilor CO2, grilele energetice si penalitatile aferente imobilului auditat.
    In functiile de consumurile stabilite imobilul va fi incadrat intr-o clasa de consum de la A la G unde clasa A reprezinta cladirile cu performanta energetica ridicata, respectiv consum anual specific de energie redus, iar clasa G reprezinta cladirile cu performanta energetica scazuta, respectiv consum
total anual specific de energie ridicat.


     Certificatul de Performanta Energetica

   Se elaboreaza si se elibereaza de catre AUDITORUL ENERGETIC pentru cladiri la solicitarea investitorului/ propietarului/ administratorului cladirii/ unitatii de cladire si este valabil 10 ani de la data eliberarii inscrisa in certificat, cu exceptia situatiei in care, pentru cladirea/ unitatea de cladire la care exista certificat in valabilitate se efectueaza lucrari de renovare majore care modifica consumurile energetice ale acesteia.

     Certificatul cuprinde 

   Anexat, recomandari de reducere a consumului de energie a cladirii, cu exceptia cazurilor in care nu exista potential de reducere semnificativa al acestora comorativ cu cerintele minime de PERFORMANTA ENERGETICA in vigoare la data elaborarii Certificatului, precum si estimarea Economiei de Energie, prin realizarea lucrarilor de Crestere a Performantei Energetice a Cladirii.
   Servicii
 CERTIFICATUL DE PERFORMANTA ENERGETICA se realizeaza pentru urmatoarele tipuri de cladiri care se construiesc, se tranzactioneaza sau se renoveaza:
Locuinte unifamiliale si Blocuri de Locuinte
Birouri si Cladiri pentru Servicii de Comert
Spitale, Cladiri de Invatamant si Sali de Sport
Hoteluri si Restaurante
Alte Cladiri Consumatoare de Energie.

   Sunt exceptate urmatoarele categorii de Cladiri:
- Cladiri utilizate ca Lacasuri de Cult sau pentru activitati cu caracter religios si monumente protejate cu valoare arhitecturala sau istorica deosebita sau care fac parte din zone protejate, carora daca li s-ar aplica cerintele, li s-ar modifica inacceptabil caracterul sau aspectul exterior.
- Cladiri Provizorii prevazute a fi utilizate pe o perioada de pana la 2 ani si situate in zone industriale
- Cladiri Rezidentiale care sunt destinate utilizarii mai putin de 4 luni/an.
- Cladiri Independente cu o suprafata mai mica de 50mp.


Pentru intocmirea Certificatului Energetic este nevoie de

 1. 1
  RELEVEUL
  Releveul (desenul cu cote) apartamentului sau casei respective.
 2. 2
  ANUL
  Anul construirii blocului sau casei.
 3. 3
  ADRESA
  Adresa exacta a cladirii respective.(eventual copie dupa certificatul de nomenclatura stradala).
 4. 4
  ALTE DETALII
  La fata locului.